Den Beste Og Mest Interessante Fra Hele Verden

25 andre verdenskrig bilder Bilder inn i moderne scener

Det har vært nesten 70 år siden andre verdenskrig kom til en slutt, og de tidligere krigsskrevne byene og Europas byer er nå travle metropoler. Kunstneren Sergey Larenkov klarer å skape en skummel komposisjon av bilder som bringer både fortid og nåtid sammen i disse 25 andre verdenskrigens bilder som er fotografert i moderne scener.
25
24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14
1. 3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1