Den Beste Og Mest Interessante Fra Hele Verden

25 mest elektroniske t-skjorter for å bli arrestert

Hvis du planlegger å bli arrestert, er disse de mest ironiske t-skjortene for å bli arrestert. Vi har allerede fortalt deg hvordan folk blir arrestert for det de sender på Facebook eller for å være "Florida Man", men vi har ennå å fortelle deg hva du skal bruke hvis du ender med å bli arrestert. Hvis du sikter på å få en chuckle fra arrestanten din, eller bare være den mest underholdende kruset på morgendagene, er dette listen for deg. Hvis du ikke prøver å bli arrestert og i stedet bare vil se de beste morsomme t-skjorter eller sarkastiske t-skjorter, så er denne listen også for deg. Så sett deg ned, sett på din beste grafiske t-skjorte og gjør deg klar for de 25 mest elektroniske t-skjortene for å bli arrestert.
25
24
23
22
21

20
19
18
17
16
15
14
1. 3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Foto: 1. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 2. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 3. (Bare bruk: Illustrasjonsformål), 4. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 5. (Fair Bruk kun: Illustrasjonsformål), 6. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 7. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 8. (Bare Bruk: Kun Illustrasjonsformål), 9. (Bare Bruk: Kun Illustrasjonsformål), 10. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 11. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 12. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 13. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 14., Kun for illustrasjonsformål), 15. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 16. (Bare bruk: Kun illustrasjonsformål), 17. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 18. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål) 19. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 20. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 21. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 22. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 23. Illustrative Purpos es kun), 24. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål), 25. (Bare bruk: Kun Illustrasjonsformål)